smiletips.com ค้นหาคำตอบคอมพิวเตอร์ได้..ไม่ต้องรอ.    : Home :  Hardware : Software : Tips Knowledge : Price : Service :
  
Home
 >> Tips >> Office tips >> Excel tips


  ความรู้ เทคนิค ของ  Microsoft Excel

  1. การรวมเซล์อย่างรวดเร็ว
  2. การแยกเซลล์อย่างรวดเร็ว
  3. ปรับขนาดเซลล์ให้พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ
  4. การกรอกข้อมูลแบบเก่าลงเซลล์โดยไม่ต้องพิมพ์อีกครั้ง
  5. การเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในชีทงานของคุณ
  6. การสร้างตารางข้อมูลแบบอัตโนมัติ
  7. การกำหนดสีสันให้กับแถบ worksheet ของคุณ
  8. การใส่รูปพื้นหลังตามที่คุณต้องการ
  9. การคัดลอกชีทงานด้วยวิธีการทำสำเนา
10. ดูขอบเขตของชีทงานที่สร้างขึ้นมา
11. การใช้งานปุ่ม Quick sum อย่างคุ้มค่า
12. การสร้าง Password ให้เอกสาร Excel ของท่าน
13. วิธีการซ่อนค่า 0 ไม่ให้แสดงในเอ็กเซล
sponsor

เพื่อนบ้าน

Blog : ohophoto , Success , HRD , Apparel ,  ohoapparel , webthai ,

Copyright 2004 Smiletips.com All Right Reserved.

 บริการ , ช่างภาพ , งานแต่งงาน , งานรับปริญญา , เลนส์ถ่ายภาพ , ohophoto.com