smiletips.com ค้นหาคำตอบคอมพิวเตอร์ได้..ไม่ต้องรอ..             : Home :  Hardware : Software : Tips Knowledge : Price : Service :
Link to page www.ohophoto.com Link to home page of thaijobexpo. Link to home page of Unseen My Home kengpasa.Com Link to home page of Topwebthai.com

หัวข้อ : การกำหนดภาพพื้นหลังของเอกสาร

เนื้อหา
1. ให้คุณคลิกที่เมนู รูปแบบ > พื้นหลัง > พิมพ์ลายน้ำ ครับ

2. ให้คุณเลือกลายน้ำรูปภาพ > เลือกรูปภาพ ครับ

2. จะมีรูปภาพต่างๆ ให้่คุณเลือก ต่อจากนั้นให้คุณคลิก แทรก ครับ

3. คลิกที่ช่อง การชะล้าง แล้วคลิก ตกลงครับ

4. คุณจะได้รูปภาพที่คุณต้องการเป็นพื้นหลังครับ